20/6/17

END OF SCHOOL YEAR 2016/17

We are finishing our school year and it's time to give the students their awards. Congratulations on your work! See you in September! Have a nice Summer!

Estamos rematando o curso e é hora de darlle aos nenos en nenas os seus diplomas. Noraboa a todos polo seu traballo! Vémonos en setembro! Que teñades un bo verán!14/6/17

ARTPO PAINTINGS EXHIBITION

Today Primary 3rd and 4th students visited a very special exhibition. They went to "Mercado Vello" to see ARTPO creations. They enjoyed themselves looking for the paintings they had done a month before. Thank you Miri, Eduardo and Lourdes to show us your work and your mates' work.

Hoxe os nenos e nenas de 3º e 4º de primaria visitaron unha exposición moi especial. Foron ao Mercado Vello para ver as creacións de ARTPO. Divertíronse moito buscando os cadros que eles mesmos fixeran fai un mes. Grazas a Miri, Eduardo e Lourdes por amosarnos o voso traballo e os dos vosos compañeiros.Later we are going to show you the photos of this day.

Máis adiante vos ensinaremos as fotos deste día.

7/6/17

BIRDS

We are in spring and summer is near! We wanted to do something related with this, so we designed our birds. We used cardboards of different colours and we put beak, wings, tail,...in our birds, of course! Look at them! Do you like them?

Estamos en primavera e o verán está cerca! Quixemos facer algo relacionado con esto, así que diseñamos os nosos paxaros. Utilizamos cartolinas de distintas cores e puxemos pico, alas, cola,...nos nosos paxaros, claro! Miradeos! Gústanvos?10/5/17

MANDALA CHALLENGE

3-years-old children proposed us a challenge: The Mandala Challenge. We accepted, of course! These days we were very concentrated painting mandalas and listening to relaxing music. We advise you to follow this challenge. We liked it very much! Thank you for this great idea!

Os nenos e nenas de 3 anos propuxéronnos un reto: O Reto Mandala. Nós aceptamos, claro está! Estes días estivemos moi concentrados pintando mandalas e escoitando música relaxante. Aconsellámosvos que sigades este reto. A nós gustounos moito! Graciñas por esta gran idea!
Look!This is our Mandala corner!

Mirade! Este é o noso Rincón Mandala!


19/4/17

SPRING BOOKMARK

Spring is here and Book day too. We made a bookmark to remember these important dates. Do you like it?

A primavera está aquí é o Día do Libro tamén. Fixemos un marcapáxinas para recordar estas dúas importantes datas. Gústavos?12/4/17

RECYCLING

This is our project for the Recycling contest we have in our school. It was difficult to do it. We had lots of patience to do it. At the end we did it!

Este é o noso proxecto para o concurso do reciclado que temos no colexio. Foi difícil. Tivemos moita paciencia e ao final fixémolo!

7/4/17

EASTER EGG HUNT

In our bilingual sections (P.E and Art), we thought it was a great idea to do an Easter Egg Hunt. Primary 3rd and 4th children participated and enjoyed very much.
Thank you to all the teachers that help Pedro and me to do this activity: Loli, Fina Blanco, Begoña and Concha. Thanks to Angélica, Marita, Paula and Noemi too.

Look at the photos:


Nas nosas seccións bilingües (E.F. e Plástica) pensamos que era unha boa idea facer unha búsqueda de ovos de Pascua. Os nenos e nenas de 3º e 4º de primaria participaron e se divertiron moito.
Grazas a todos os mestres que nos axudaron a Pedro e a min a facer esta actividade: Loli, Fina Blanco, Begoña e Concha. Grazas tamén a Angélica, Marita, Paula e Noemi.

Mirade as fotos: